Politikalarımız

 

KALİTE POLİTİKAMIZ;

· Mimarlık&Yapı/Dekorasyon sektöründeki tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve bütün faaliyetlerinde en son yeniliklerini uygulamak.

· Tüm inşaat tasarım ve üretim faaliyetlerinde; Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, sözleşmelere, şartnamelere, standartlara ve yönetmeliklere uymak.

· Müşterilerimizin beklentilerine en uygun çözümleri üretmek, beklentilerini gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak.

· Sunulan hizmetlerin fiyat-verimlilik dengesini gözetmek.

· Yakaladığı kaliteyi sürekli ölçmek ve iyileştirmek ve her zaman daha iyisini gözetmek,

· Her aşamada ve tüm ayrıntılarda kalitede dünya standartlarını hedeflemek.

· Çalışanları sürekli eğitmek ve kalite konusunda hassasiyetlerini arttırmak ve hedeflenen kaliteye ulaşmak için katılımlarını sağlamak.

· Çalışanımızın desteğine ve üretkenliğine güvenerek, müşteri memnuniyetine ulaşmayı ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemek.

· Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için kaynakları ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde kullanmaktır.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ;

· Tüm çalışmalarımızda çevresel koruma bilincinin ve insan sağlığının ön planda tutmak ve sorumlu vatandaşlık davranışını sergilemek.

· Faaliyetlerimizden doğabilecek tüm olumsuz çevre etkilerinin oluşmaması ve önlenmesi veya hafifletilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak.

· Çevreyi gözetecek ve çevre kirliliğini önleyecek, uygulanabilir önlemler almak.

· Doğayla dost enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik vermek.

· Çevre ile ilgili kanun ve idari düzenlemelerine ve faaliyetlerimiz ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uymak.

· Doğa değerlerinin korumak ve tüm çevre politikamızın sürdürülebilirliğinin sağlamak.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ;

· İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, düzenlemeler ve talimatları takip etmek ve uymak.

· Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek.

· Çalışma ortamını, mesleki hastalıklar ve iş kazaları açısından minimum risk seviyesinde yapılandırmak.

· Çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak.

· Tüm çalışanların katılımı ile riskleri kaynağında yok etmek suretiyle “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmaya çalışmak.

· Çalışanların kendilerine teslim edilen iş güvenlik ekipmanların kullanmasını sağlamak ve bunun takibini süreklileştirmek.

· Çalışanların, kendi bireysel İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek.

· Çevreyi temiz ve düzenli tutarak sağlıklı çalışma ortamları yaratmaktır